Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 25 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (debata)
 14.Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji (debata)
 15.Zniesienie sezonowych zmian czasu ***I (debata)
 16.Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej ***I - Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***I - Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***I - Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej ***I (debata)
 17.Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów ***I (debata)
 18.Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate” (debata)
 19.Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (170 kb)
26/06/2019 14:42
  Lista obecności (55 kb)
12/06/2019 21:28
 
Protokół (79 kb)
26/06/2019 14:42
  Lista obecności (11 kb)
12/06/2019 21:28
  Głosowanie imienne (26 kb)
13/06/2019 12:50
 
Protokół (287 kb)
26/06/2019 14:42
  Lista obecności (69 kb)
12/06/2019 21:28
  Głosowanie imienne (85 kb)
13/06/2019 12:50
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności