Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 25 mars 2019 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Begäran om fastställelse av immunitet
 6.Meddelande från talmannen
 7.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Arbetsplan
 13.Ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (debatt)
 14.Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, särskilt i Malta och Slovakien (debatt)
 15.Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar ***I (debatt)
 16.Gemensamma regler för den inre marknaden för el ***I – Den inre marknaden för el ***I – Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***I – Riskberedskap inom elsektorn ***I (debatt)
 17.Grupptalan för att skydda konsumenternas kollektiva intressen ***I (debatt)
 18.Den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen (debatt)
 19.Märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (172 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningar med namnupprop (41 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (27 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningar med namnupprop (97 kb) 
Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy