Indeks 
Zapisnik
PDF 279kWORD 78k
Ponedjeljak, 25. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta
 6.Priopćenje predsjedništva
 7.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 12.Plan rada
 13.Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (rasprava)
 14.Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (rasprava)
 15.Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (rasprava)
 16.Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I - Unutarnje tržište električne energije ***I - Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I - Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (rasprava)
 17.Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (rasprava)
 18.Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (rasprava)
 19.Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (rasprava)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 14. ožujka 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:06 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je govorio o nedavnim terorističkim napadima u Utrechtu, u Nizozemskoj, i u Christchurchu, na Novom Zelandu, u kojima je bilo mnogo ubijenih i ozlijeđenih. Izrazio je sućut obiteljima žrtava i podsjetio na potrebu za udvostručavanjem napora protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Na jednak je način izrazio solidarnost sa žrtvama ciklona Idai koji je pogodio Zimbabve, Malavi i Mozambik i uzrokovao mnogo smrtnih slučajeva i golemu materijalnu štetu.

Na koncu, Predsjednik je dao izjavu povodom 70. godišnjice masovnih deportacija iz baltičkih zemalja u Sibir.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorio je Antanas Guoga.


5. Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta

Mario Borghezio uputio je predsjedniku zahtjev za zaštitu svojih povlastica i imuniteta u okviru sudskog postupka koji je protiv njega pokrenut na sudu u Imperiji.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Priopćenje predsjedništva

Na preporuku Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika predsjednik Europskog parlamenta odlučio je izreći sankciju Marcusu Pretzellu, u skladu s člankom 166. Poslovnika zbog nepoštovanja obveza izvješćivanja navedenih u Kodeksu ponašanja i njegovim provedbenim mjerama. Sankcija je ukor.

Dotični zastupnik je o toj odluci obaviješten 22. ožujka 2019.

Marcus Pretzell ima, u skladu s člankom 167. Poslovnika, dva tjedna od primitka obavijesti o sankciji da pred Predsjedništvom podnese unutarnju žalbu na tu odluku.


7. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor ENVI Proslijedio je sljedeće ispravke tekstova koje je usvojio Europski parlament:

—   Ispravak P8_TA(2017)0107(COR01) Uredbe (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str. 1-175) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

—   Ispravak P8_TA(2017)0108(COR01) Uredbe (EU) 2017/746 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima te o stavljanju izvan snage Direktive 98/79/EZ i Odluke Komisije 2010/227/EU (SL L 117, 5.5.2017., str. 176.-332.) - (pstajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju 5. travnja 2017. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)).

Ispravci su dostupni na internetskoj stranici Parlamenta.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zatraže glasovanje o ispravcima.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća danas potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00072/2019/LEX - C8-0147/2019 - 2019/0040(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju odredbi za nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013, u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00055/2019/LEX - C8-0146/2019 - 2019/0030(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za ribarska plovila Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (00036/2019/LEX - C8-0145/2019 - 2019/0010(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00035/2019/LEX - C8-0144/2019 - 2019/0009(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00022/2019/LEX - C8-0143/2019 - 2018/0299(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (00067/2019/LEX - C8-0142/2019 - 2018/0436(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 dodjeljivanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu (00023/2019/LEX - C8-0141/2019 - 2018/0435(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00062/2019/LEX - C8-0140/2019 - 2019/0019(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament (00014/2019/LEX - C8-0139/2019 - 2018/0336(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00013/2019/LEX - C8-0138/2019 - 2018/0298(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (00068/2019/LEX - C8-0137/2019 - 2018/0433(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (00017/2019/LEX - C8-0136/2019 - 2018/0434(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (00012/2019/LEX - C8-0135/2019 - 2018/0432(COD)).


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

INTA, ENVI, AGRI

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

2) odbora

- Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[52]] - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) – odbor REGI - Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[46]] - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2018)0521[[03]] - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud (COM(2018)0521[[05]] - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud (COM(2018)0521[[04]] - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman (COM(2018)0521[[08]] - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2018)0521[[06]] - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VII. – Odbor regija (COM(2018)0521[[07]] - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ECSEL za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[51]] - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[47]] - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (Zajedničko poduzeće IMI 2) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[48]] - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[49]] - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna osmog, devetog, desetog i jedanaestog Europskog razvojnog fonda za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio I. – Europski parlament (COM(2018)0521[[02]] - C8-0319/2018 - 2018/2167(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2018)0521[[10]] - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio III. – Komisija i izvršne agencije (COM(2018)0521[[01]] - C8-0318/2018 - 2018/2166(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013 (COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)) – odbor CULT - Izvjestitelj: Milan Zver (A8-0111/2019)

- * Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)) – odbor REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[38]] - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[39]] - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2018)0521[[09]] - C8-0326/2018 - 2018/2175(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[45]] - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[11]] - C8-0329/2018 - 2018/2178(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[22]] - C8-0340/2018 - 2018/2189(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[27]] - C8-0345/2018 - 2018/2194(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[17]] - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[41]] - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[35]] - C8-0353/2018 - 2018/2202(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije (ECHA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[31]] - C8-0349/2018 - 2018/2198(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[44]] - C8-0362/2018 - 2018/2211(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš (EEA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[15]] - C8-0333/2018 - 2018/2182(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[23]] - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[25]] - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[21]] - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za izobrazbu (ETF) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[20]] - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma (ESA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[32]] - C8-0350/2018 - 2018/2199(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[30]] - C8-0348/2018 - 2018/2197(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[24]] - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za lijekove (EMA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[18]] - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[13]] - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[36]] - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[16]] - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[14]] - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2017.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2018)0521[[43]] - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[37]] - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS (GSA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[29]] - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFUND) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[12]] - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu (sada Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde) (eu-LISA) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[42]] - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske Konfederacije (2018/2262(INI)) – odbor AFET - Izvjestitelj: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o novom sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Uzbekistana (2018/2236(INI)) – odbor AFET - Izvjestitelj: David McAllister (A8-0149/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[34]] - C8-0352/2018 - 2018/2201(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)) – odbor IMCO - Izvjestiteljica: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[40]] - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[28]] - C8-0346/2018 - 2018/2195(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017.: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[33]] - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[19]] - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013 (COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)) – odbor CULT - Izvjestitelj: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (2018/2237(INI)) – odbor AFET - Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[26]] - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)) – odbor CONT - Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521[[50]] - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)) – odbor CONT - Izvjestiteljica: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

- Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (09547/2018 - C8-0021/2019 - 2018/0080(NLE)) – odbor AFET - Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) – odbor TRAN - Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (2018/2121(INI)) – odbor TAX3 - Izvjestitelji: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD)) – odbori AFET, DEVE - Izvjestitelji: Pier Antonio Panz, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) – odbor AFET - Izvjestitelji: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)) – odbori ECON, ENVI - Izvjestitelji: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jørnu Dohrmannu (2018/2277(IMM)) – odbor JURI - Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0178/2019)


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Na dnevni red upisano je sljedeće pitanje za usmeni odgovor s raspravom (članak 128. Poslovnika):

—   O-000015/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (B8-0017/2019)


11. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

—   G-000001/2019 koje su postavili Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Ivica Tolić i Alojz Peterle, Komisiji: Povrede prava djece čiji roditelji rade u Austriji (B8-0018/2019).


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka II 2019 (PE 637.634/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljka

Zahtjeva Kluba zastupnika ALDE-a da se rasprava s odgovorom na usmeni odgovor na temu „Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj” (točka 117 dnevnog reda) zaključi podnošenjem rezolucije Odbora LIBE o kojoj bi se glasalo u četvrtak.

Govorili su Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je obrazložila zahtjev, Monika Smolková koja je predložila da se glasovanje održi na sljedećoj sjednici, Sophie in't Veld kako bi zadržala zahtjev i Monika Smolkova.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (153 za, 143 protiv, 12 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje:

Prijedlozi rezolucija: utorak 26. ožujka 2019. u 12:00.

Amandmani na prijedloge rezolucija i zajednički prijedlozi rezolucija: srijeda 27. ožujka 2019. u 12:00.

Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija: srijeda 27. ožujka 2019. u 13:00.

Zahtjevi za odvojeno glasovanje i zahtjevi za glasovanje po dijelovima: srijeda 27. ožujka 2019. u 19:00.

Utorak

Zahtjev klubova zastupnika ENF-a i GUE/NGL-a da se o izvješću Hilde Vautmans na temu „Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći” (A8-0157/2019), koje je inicijalno bilo predviđeno za glasovanje u utorak (točka 20 dnevnog reda), održi rasprava i potom glasa u skladu s člankom 113. stavkom 6. Poslovnika.

Predsjednik Predlaže da se rasprava doda kao zadnja točka dnevnog reda u srijedu.

Parlament je odobrio prijedlog.

Rok za podnošenje amandmana je u srijedu 27. ožujka 2019. u 13:00.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao druga točka jutarnjeg dijela dnevnog reda dodaju izjave Vijeća i Komisije o presudi Općeg suda Europske unije o poništenju odluke Komisije (EU) 2016/1208 od 23. prosinca 2015. o državnoj potpori Italije u korist banke Tercas. Stoga bi dnevna sjednica počela u 8:30.

Govorio je Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (86 za, 183 protiv, 25 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Srijeda

Predsjednik je dao upute o dostupnosti amandmana na paket o mobilnosti.

°
° ° °

Govorio je Bas Eickhout o nedopuštenosti amandmana koji je podnio Klub zastupnika S&D-a o izvješću Inés Ayale Sender na temu Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije (A8-0110/2019) (Predsjednik je potvrdio nedopuštenost tog amandmana).

°
° ° °

Zahtjev zastupnika koji dosežu barem niski prag i klubova zastupnika ECR-a i EFDD-a da se s dnevnog reda povuku rasprava i glasovanje o zajedničkoj raspravi o paketu mjera za mobilnost koji sadrži izvješća Ismaila Ertuga, Merje Kyllönen i Wima van de Camp (točke 113, 114 i 115 dnevnog reda).

Govorili su Andrey Novakov, koji je obrazložio zahtjev u ime zastupnika koji dosežu barem niski prag, Kosma Złotowski, koji je obrazložio zahtjev u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Ismail Ertug (izvjestitelj) protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (154 za, 156 protiv, 14 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

Govorili su Karima Delli i Antanas Guoga (Predsjednik je dao pojašnjenja).

Zahtjev Kluba zastupnika EPP-a da se na dnevni red popodnevnog dijela doda izjava Komisije o prijetnjama sigurnosti koje su rezultat brzog širenja terorističkih sadržaja na internetu.

Govorili su Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Daniel Dalton, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (105 za, 186 protiv, 8 suzdržanih) odbio zahtjev.

Četvrtak

Nema predloženih izmjena.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

13. Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza (rasprava)

Izvješće o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza [2018/2121(INI)] - Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Izvjestitelji: Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Jeppe Kofod i Luděk Niedermayer predstavili su izvješće.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyn Regner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Othmar Karas, Paul Tang koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Pirkko Ruohonen-Lerner, Eva Joly, Matt Carthy, Lampros Fountoulis, Anne Sander, Alfred Sant koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Sven Giegold koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Thomas Mann, Martin Schirdewan koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ana Gomes, David Casa, Peter Simon, Brian Hayes i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Ramón Jáuregui Atondo, Ruža Tomašić, Julie Ward, Ernest Urtasun, Monika Beňová, Jordi Solé, Pervenche Berès i Miguel Viegas.

Govorili su Pierre Moscovici i Jeppe Kofod.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.20 zapisnika od 26.3.2019..


14. Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000015/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Stanje u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije u EU-u, posebno na Malti i u Slovačkoj (B8-0017/2019)

Sophia in 't Veld (umjesto podnositelja) obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Pál Csáky, Monika Smolková, Tomáš Zdechovský, Alfred Sant i Asim Ademov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Miriam Dalli, Ana Gomes koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miriam Dalli, Monika Beňová koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld i Juan Fernando López Aguilar.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 28.3.2019..


15. Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ [COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Marita Ulvskog predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorio je Bolesław G. Piecha (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Sven Schulze (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Igor Šoltes (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Ulrike Müller (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Pavel Svoboda (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jakop Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dieter-Lebrecht Koch, Momchil Nekov, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, James Carver, Eva Maydell, James Nicholson, Peter Liese, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Matthijs van Miltenburg, Andrzej Grzyb, Werner Langen, Alojz Peterle koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Langen, i Peter van Dalen koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Annie Schreijer-Pierik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Indrek Tarand, Davor Škrlec, João Pimenta Lopes i José Blanco López.

Govorili su Violeta Bulc i Marita Ulvskog.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 26.3.2019..


16. Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije ***I - Unutarnje tržište električne energije ***I - Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora ***I - Pripremljenost na rizike u sektoru električne energije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) [COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) [COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) [COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ [COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Martina Werner (umjesto izvjestitelja Jerzyja Buzeka), Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato predstavili su izvješće.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Carlos Zorrinho (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Martina Werner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Blanco López, Davor Škrlec, Miroslav Poche i Zdzisław Krasnodębski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Nicola Caputo.

Govorili su Miguel Arias Cañete, Morten Helveg Petersen i Flavio Zanonato.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 26.3.2019., točka 7.7 zapisnika od 26.3.2019., točka 7.8 zapisnika od 26.3.2019. i točka 7.9 zapisnika od 26.3.2019..


17. Udružne tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ [COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Geoffroy Didier predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mady Delvaux, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Christel Schaldemose, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Evelyne Gebhardt.

Govorili su Věra Jourová i Geoffroy Didier.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 26.3.2019..


18. Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (rasprava)

Izjava Komisije: Nedavna zbivanja u vezi sa skandalom „Dieselgate” (2019/2670(RSP))

Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christel Schaldemose, Kosma Złotowski i Karima Delli.

Govorio je Miguel Arias Cañete.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.11 zapisnika od 28.3.2019..

Govorio je Gerben-Jan Gerbrandy kako bi tražio od Komisije da pisanim putem odgovori na određena pitanja koja su ostala otvorena (predsjednica se pridružila izjavama govornika).


19. Označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1222/2009 [COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0086/2019)

Michał Boni predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su Edouard Martin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Carlos Zorrinho.

Govorili su Miguel Arias Cañete i Michał Boni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika od 26.3.2019..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

László Tőkés, Julie Ward, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, João Pimenta Lopes, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Miroslavs Mitrofanovs, José Inácio Faria, Andrejs Mamikins, Anna Záborská, Nicola Caputo i Martina Anderson.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.634/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:04 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

Glavni tajnik

Potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colombier, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Foster, Fotyga, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Preda, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bours, Crowley, Le Pen, Maltese, Morvai, Nicolai, Patriciello, Poc, Ponga, Tolić, Tomaševski, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 26. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti