Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0245/2018

Indgivne tekster :

A8-0245/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

2. Ophavsret på det digitale indre marked ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A8-0245/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. september 2018 (punkt 12 i protokollen af 11.9.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 12. september 2018 (punkt 6.4 i protokollen af 12.9.2018).

Axel Voss forelagde betænkningen.

Taler: Nicola Danti (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Zdzisław Krasnodębski (ordfører for udtalelse fra ITRE), Marc Joulaud (ordfører for udtalelse fra CULT), Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Jens Rohde, om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger), Jean-Marie Cavada for ALDE-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary og Jens Rohde, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski og Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig og Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García og Julie Ward.

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Taler: Axel Voss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.11 i protokollen af 26.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik