Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0280(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0245/2018

Esitatud tekstid :

A8-0245/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Hääletused :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg

2. Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A8-0245/2018)

Esimene arutelu toimus 11. septembril 2018 (11.9.2018 protokollipunkt 12).
Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 12. septembril 2018 (12.9.2018 protokollipunkt 6.4).

Axel Voss tutvustas raportit.

Sõna võttis Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Mariya Gabriel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Zdzisław Krasnodębski (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Marc Joulaud (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Michał Boni (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Jens Rohde arutelu korralduse kohta (president tegi täpsustuse), Jean-Marie Cavada fraktsiooni ALDE nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Daniel Caspary ja Jens Rohde, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García ja Julie Ward.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Axel Voss.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.3.2019 protokollipunkt 7.11.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika