Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0245/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0245/2018

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

2. Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Axel Voss (A8-0245/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 12).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 12. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.9.2018, kohta 6.4).

Axel Voss esitteli mietinnön.

Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zdzisław Krasnodębski (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marc Joulaud (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa), Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Julia Reda, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary ja Jens Rohde, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaBogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà ja Evelyn Regner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaKateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García ja Julie Ward.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Axel Voss käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.11.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö