Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0280(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0245/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0245/2018

Viták :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Szavazatok :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
A szavazatok indokolása
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Jegyzőkönyv
2019. március 26., Kedd - Strasbourg

2. A szerzői jog a digitális egységes piacon ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0245/2018)

Első megbeszélésre került sor 2018. szeptember 11-én (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 12. pont ).
A kérdést visszautalták az illetékes bizottsághoz 2018. szeptember 12-én (2018.9.12-i jegyzőkönyv, 6.4. pont ), az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Axel Voss előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicola Danti (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Mariya Gabriel (a Bizottság tagja).

Felszólal Zdzisław Krasnodębski (az ITRE bizottság véleményének előadója), Marc Joulaud (a CULT bizottság véleményének előadója), Michał Boni (a LIBE bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jens Rohde, a vita vezetéséről (az elnök pontosít), Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary és Jens Rohde, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski és Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig és Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García és Julie Ward.

Felszólal: Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Axel Voss.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.26-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .

Utolsó frissítés: 2019. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat