Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0280(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0245/2018

Pateikti tekstai :

A8-0245/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras

2. Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A8-0245/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. rugsėjo 11 d. (2018 09 11 protokolo 12 punktas).
2018 m. rugsėjo 12 d. pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos (2018 09 12 protokolo 6.4 punktas).

Axel Voss pristatė pranešimą.

Kalbėjo Nicola Danti (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo Zdzisław Krasnodębski (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marc Joulaud (CULT komiteto nuomonės referentas), Michał Boni (LIBE komiteto nuomonės referentas), Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Jens Rohde, dėl diskusijų eigos (pirmininkė paaiškino diskusijų eigą), Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Daniel Caspary ir Jens Rohde), Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski), Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dennis Radtke), Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Jean-Marie Cavada), Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Paul Rübig ir Marisa Matias), Santiago Fisas Ayxelà ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kateřina Konečná), Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García ir Julie Ward.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Axel Voss.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 26 protokolo 7.11 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika