Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0245/2018

Ingediende teksten :

A8-0245/2018

Debatten :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Stemverklaringen
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

2. Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Axel Voss (A8-0245/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 september 2018 (punt 12 van de notulen van 11.9.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 september 2018 (punt 6.4 van de notulen van 12.9.2018).

Axel Voss leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicola Danti (rapporteur voor advies van de commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd doorMariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zdzisław Krasnodębski (rapporteur voor advies van de commissie ITRE), Marc Joulaud (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Michał Boni (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Jens Rohde, over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Daniel Caspary en Jens Rohde, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bogdan Andrzej Zdrojewski en Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Paul Rübig en Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd doorAxel Voss.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 26.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid