Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0245/2018

Teksty złożone :

A8-0245/2018

Debaty :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Głosowanie :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg

2. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0245/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 września 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 11.9.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 września 2018 r. (pkt 6.4 protokołu z dnia 12.9.2018).

Axel Voss przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Zdzisław Krasnodębski (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marc Joulaud (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Jens Rohde, w sprawie przebiegu debaty (Przewodnicząca udzieliła wyjaśnień), Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary’ego i Jensa Rohdego, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dennisa Radtkego, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego i Jeana-Marie Cavadę, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Marisę Matias, Santiago Fisas Ayxelà i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García i Julie Ward.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Axel Voss.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 26.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności