Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0280(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0245/2018

Texte depuse :

A8-0245/2018

Dezbateri :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Explicaţii privind voturile
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg

2. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 septembrie 2018 (punctul 12 al PV din 11.9.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la la 12 septembrie 2018 (punctul 6.4 al PV din 12.9.2018).

Axel Voss și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO).

A intervenit Mariya Gabriel (membră a Comisiei).

Au intervenit Zdzisław Krasnodębski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marc Joulaud (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Michał Boni (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Jens Rohde, cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a făcut precizări), Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary și Jens Rohde, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sabine Verheyen, Virginie Rozière, Kosma Złotowski, Jens Rohde, Helga Trüpel, Martina Michels, Gerard Batten, Dobromir Sośnierz, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dennis Radtke, Bernd Lucke, Yana Toom, Max Andersson, Patrick Le Hyaric, Stanisław Żółtek, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski și Jean-Marie Cavada, Massimiliano Salini, Giorgos Grammatikakis, Richard Sulík, Franc Bogovič, José Blanco López, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig și Marisa Matias, Santiago Fisas Ayxelà și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná, Juan Fernando López Aguilar, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, Henna Virkkunen, Evelyne Gebhardt, Silvia Costa, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo, Clara Eugenia Aguilera García și Julie Ward.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Axel Voss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 26.3.2019.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate