Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2019

Indgivne tekster :

A8-0094/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0303

Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

3. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra BUDG), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra CONT), Kateřina Konečná (ordfører for udtalelse fra ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (ordfører for udtalelse fra TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Iskra Mihaylova for ALDE-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal og Iratxe García Pérez (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić og Juan Fernando López Aguilar.

Talere Věra Jourová og Andrea Cozzolino.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.4 i protokollen af 27.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik