Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0197(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0094/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0094/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 18.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0303

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

3. Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Derek Vaughan (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kateřina Konečná (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Iskra Mihaylova ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, ENF-ryhmän puolesta Olaf Stuger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lambert van Nistelrooij, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal ja Iratxe García Pérez (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Andrea Cozzolino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 18.4.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö