Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0094/2019

Ingediende teksten :

A8-0094/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Stemmingen :

PV 27/03/2019 - 18.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0303

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

3. Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Derek Vaughan (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Kateřina Konečná (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Iskra Mihaylova, namens de ALDE-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal en Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de commissie LIBE).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Andrea Cozzolino.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.4 van de notulen van 27.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid