Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0094/2019

Teksty złożone :

A8-0094/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 18.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0303

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg

3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Derek Vaughan (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Kateřina Konečná (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Iskra Mihaylova w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamberta van Nistelrooija, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal i Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Věra Jourová i Andrea Cozzolino.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.4 protokołu z dnia 27.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności