Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0094/2019

Texte depuse :

A8-0094/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Voturi :

PV 27/03/2019 - 18.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0303

Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg

3. Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Jan Olbrycht (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Derek Vaughan (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Kateřina Konečná (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Iskra Mihaylova, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal și Iratxe García Pérez (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit Věra Jourová și Andrea Cozzolino.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.4 al PV din 27.3.2019.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate