Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0094/2019

Ingivna texter :

A8-0094/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0303

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

3. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Andrea Cozzolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Kateřina Konečná (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Iskra Mihaylova för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lambert van Nistelrooij, Konstantinos Papadakis, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Daniel Buda, Louis-Joseph Manscour, Cláudia Monteiro de Aguiar, Tonino Picula, Kerstin Westphal och Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet LIBE).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Krzysztof Hetman, Jude Kirton-Darling, Ivana Maletić och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Věra Jourová och Andrea Cozzolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.4 i protokollet av den 27.3.2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy