Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0375/2017

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0232

Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

4. Aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester ***I - Aftaler om salg af varer ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse - Retsudvalget. Ordførere: Evelyne Gebhardt og Axel Voss (A8-0375/2017)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss og Pascal Arimont forelagde betænkningerne.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere Heidi Hautala (ordfører for udtalelse fra JURI), Eva Maydell for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Maria Grapini.

Talere Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss og Pascal Arimont.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 26.3.2019 og punkt 7.13 i protokollen af 26.3.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik