Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0375/2017

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.12

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0232

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

4. Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset ***I - Tavarakauppaa koskevat sopimukset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Evelyne Gebhardt ja Axel Voss (A8-0375/2017)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont esittelivät mietinnöt.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Heidi Hautala (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Maydell PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose ja Dariusz Rosati.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss ja Pascal Arimont.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.12 ja istunnon pöytäkirja 26.3.2019, kohta 7.13.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö