Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0287(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0375/2017

Debatten :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.12

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0232

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

4. Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten ***I - Overeenkomsten voor de verkoop van goederen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming - Commissie juridische zaken. Rapporteurs: Evelyne Gebhardt en Axel Voss (A8-0375/2017)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss en Pascal Arimont geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala (rapporteur voor advies van de commissie JURI), Eva Maydell, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss en Pascal Arimont.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 26.3.2019 en punt 7.13 van de notulen van 26.3.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid