Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0287(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0375/2017

Debaty :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.12

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0232

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg

4. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych ***I - Umowy sprzedaży towarów ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych [COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Evelyne Gebhardt i Axel Voss (A8-0375/2017)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Heidi Hautala (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Eva Maydell w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Carlos Coelho, Lucy Anderson, Antanas Guoga, Christel Schaldemose i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Maria Grapini.

Głos zabrali: Věra Jourová, Evelyne Gebhardt, Axel Voss i Pascal Arimont.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 26.3.2019 i pkt 7.13 protokołu z dnia 26.3.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności