Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0205(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0324/2018

Ingediende teksten :

A8-0324/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

7.15. Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van milieubeleid en tot wijziging van Richtlijnen 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG en 2010/63/EU, Verordeningen (EG) nr. 166/2006 en (EU) nr. 995/2010 en Verordeningen (EG) nr. 338/97 en (EG) nr. 2173/2005 van de Raad [COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0235)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid