Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2899(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2019 (B8-0016/2019)

Συζήτηση :

PV 14/03/2019 - 17
CRE 14/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

7.19. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000022/2019) που έθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής (B8-0016/2019)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Μαρτίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη (2018/2899(RSP)) (B8-0212/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0239)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου