Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz og Stanislav Polčák

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Betænkning: Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák og Andrejs Mamikins

Grundlæggende rettigheder for mennesker af afrikansk afstamning - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Betænkning: Jeppe Kofod og Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka og Paloma López Bermejo.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik