Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz en Stanislav Polčák

Verslag Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Danuta Jazłowiecka

Verslag Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Verslag Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák en Andrejs Mamikins

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Verslag Jeppe Kofod en Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka en Paloma López Bermejo.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid