Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Marita Ulvskog - A8-0169/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Hilde Vautmans, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Seán Kelly, Dobromir Sośnierz și Stanislav Polčák

Raport Jerzy Buzek - A8-0044/2018
Xabier Benito Ziluaga, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miapetra Kumpula-Natri, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Danuta Jazłowiecka

Raport Jerzy Buzek - A8-0042/2018
Adam Szejnfeld

Raport Axel Voss - A8-0245/2018
Babette Winter, Maria Spyraki, Michael Detjen, Igor Šoltes, Thomas Mann, Momchil Nekov, Isabella Adinolfi, Reinhard Bütikofer, Marian Harkin, Younous Omarjee, Seán Kelly, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană - B8-0212/2019
Cécile Kashetu Kyenge

Raport Jeppe Kofod și Luděk Niedermayer - A8-0170/2019
Monica Macovei, Alex Mayer, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Dariusz Rosati, Danuta Jazłowiecka și Paloma López Bermejo.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate