Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.22 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid