Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2219(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0088/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.2
CRE 26/03/2019 - 13.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0243

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [2018/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2017 година [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0107/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел I ‒ Европейски парламент [2018/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [2018/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контролна агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година [2018/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2017 година [2018/2194(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година [2018/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2017 година [2018/2202(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали (ECHA) за финансовата 2017 година [2018/2198(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за околна среда (ЕАОС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година [2018/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) за финансовата 2017 година [2018/2197(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) за финансовата 2017 година [2018/2201(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (ERA) (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (понастоящем Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие) (eu-LISA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA) за финансовата 2017 година [2018/2199(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (преди 1 май 2017 г.: Европейска полицейска служба) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2017 година [2018/2195(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС (GSA) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ (БП) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа (Съвместно предприятие ECSEL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ („ИИЛ 2“)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ 2) за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2017 година [2018/2211(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2017 година [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa и Martina Dlabajová представиха докладите.

Изказаха се George Ciamba (действащ председател на Съвета), Günther Oettinger (член на Комисията) и Klaus-Heiner Lehne (председател на Сметната палата).

Изказаха се Neena Gill (докладчик по становището на комисията AFET), Innocenzo Leontini (докладчик по становището на комисията TRAN), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Marijana Petir (докладчик по становището на комисията AGRI), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), José Blanco López (докладчик по становището на комисията РECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Romeo Franz (докладчик по становището на комисията LIBE), Malin Björk (докладчик по становището на комисията FEMM), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller и Eric Andrieu.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Stanislav Polčák.

Изказаха се Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa и Martina Dlabajová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.2 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.3 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.4 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.5 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.6 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.7 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.8 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.9 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.10 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.11 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.12 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.13 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.14 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.15 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.16 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.17 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.18 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.19 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.20 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.21 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.22 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.23 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.24 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.25 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.26 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.27 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.28 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.29 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.30 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.31 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.32 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.33 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.34 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.35 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.36 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.37 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.38 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.39 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.40 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.41 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.42 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.43 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.44 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.45 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.46 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.47 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.48 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.49 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.50 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.51 от протокола от 26.3.2019 г, точка 13.52 от протокола от 26.3.2019 г и точка 13.53 от протокола от 26.3.2019 г.

Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност