Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2219(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0088/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.2
CRE 26/03/2019 - 13.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0243

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

12. Absolutórium za rok 2017 (rozprava)
CRE

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [2018/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Absolutórium za rok 2017: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017
Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Marco Valli (A8-0107/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel I – Európsky parlament [2018/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Rada a Európska rada [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. SpravodajcaSpravodajkyňa: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VII – Výbor regiónov (CoR) [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Absolutórium za rok 2017: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) [2018/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Absolutórium za rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2017: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Absolutórium za rok 2017: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Absolutórium za rok 2017: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (CdT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2017 [2018/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017 [2018/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 [2018/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2202(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry (ECHA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2198(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2197(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017 [2018/2201(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Absolutórium za rok 2017: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Absolutórium za rok 2017: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA) za rozpočtový rok 2017 [2018/2199(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky policajný úrad (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (do 1. mája 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017 [2018/2195(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Absolutórium za rok 2017: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Absolutórium za rok 2017: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Absolutórium za rok 2017: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (ECSEL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Absolutórium za rok 2017: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2017 [2018/2211(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Absolutórium za rok 2017: Spoločný podnik Shift2Rail
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová uviedli svoje správy

Vystúpili: George Ciamba (úradujúci predseda Rady), Günther Oettinger (člen Komisie) a Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov).

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Innocenzo Leontini (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), José Blanco López (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Bogdan Andrzej Zdrojewski (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Romeo Franz (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Malin Björk (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Jonathan Bullock v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Stanislav Polčák.

Vystúpili títo poslanci: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa a Martina Dlabajová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.2 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.3 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.4 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.5 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.6 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.7 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.8 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.9 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.10 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.11 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.12 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.13 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.14 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.15 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.16 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.17 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.18 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.19 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.20 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.21 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.22 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.23 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.24 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.25 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.26 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.27 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.28 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.29 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.30 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.31 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.32 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.33 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.34 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.35 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.36 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.37 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.38 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.39 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.40 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.41 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.42 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.43 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.44 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.45 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.46 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.47 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.48 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.49 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.50 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.51 zápisnice zo dňa 26.3.2019, bod 13.52 zápisnice zo dňa 26.3.2019 a bod 13.53 zápisnice zo dňa 26.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené.)

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia