Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2219(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0088/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.2
CRE 26/03/2019 - 13.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0243

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

12. Ansvarsfrihet 2017 (debatt)
CRE

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2018/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [2018/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa och Martina Dlabajová redogjorde för betänkandena.

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) och Klaus-Heiner Lehne (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Neena Gill (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Innocenzo Leontini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), José Blanco López (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Romeo Franz (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Malin Björk (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Tomáš Zdechovský, Miroslav Poche, Monica Macovei, Nedzhmi Ali, Indrek Tarand, Luke Ming Flanagan, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Raffaele Fitto, Joachim Zeller och Eric Andrieu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, George Ciamba, Inés Ayala Sender, Marco Valli, Claudia Schmidt, Arndt Kohn, Petri Sarvamaa och Martina Dlabajová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.2 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.3 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.4 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.5 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.6 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.7 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.8 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.9 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.10 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.11 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.12 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.13 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.14 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.15 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.16 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.17 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.18 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.19 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.20 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.21 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.22 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.23 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.24 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.25 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.26 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.27 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.28 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.29 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.30 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.31 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.32 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.33 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.34 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.35 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.36 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.37 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.38 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.39 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.40 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.41 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.42 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.43 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.44 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.45 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.46 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.47 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.48 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.49 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.50 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.51 i protokollet av den 26.3.2019, punkt 13.52 i protokollet av den 26.3.2019 och punkt 13.53 i protokollet av den 26.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy