Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2208(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0123/2019

Ingivna texter :

A8-0123/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.20

Antagna texter :

P8_TA(2019)0261

Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

13.20. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0261)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0261)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy