Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2209(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0145/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0145/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.37

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0278

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

13.37. Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (nyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto) (eu-LISA) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0278)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö