Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2209(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0145/2019

Ingediende teksten :

A8-0145/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.37

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0278

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

13.37. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar (voortaan Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht) (eu-LISA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0278)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0278)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid