Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2183(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0138/2019

Ingediende teksten :

A8-0138/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.38

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0279

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

13.38. Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) voor het begrotingsjaar 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0279)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0279)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage IV, artikel 5, lid 1, onder a), van het Reglement).

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid