Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

13. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


13.1. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2018/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0242)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0242)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.2. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0243)

Sõnavõtud

Pervenche Berès enne hääletust (istungi juhataja tegi täpsustuse).


13.3. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0107/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0244)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0244)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Dominique Martin hääletuse kulu kohta ja Marc Tarabella.


13.4. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [2018/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0245)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0245)


13.5. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0246)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0246)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


13.6. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0247)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0247)


13.7. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0248)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0248)


13.8. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0249)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0249)


13.9. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0250)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0250)


13.10. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0251)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0251)


13.11. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0252)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0252)


13.12. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [2018/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0253)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0253)


13.13. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0254)


13.14. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0255)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0255)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.15. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC) (hääletus)

Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0256)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0256)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.16. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0257)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0257)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.17. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2017.aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0258)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0258)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.18. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0259)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0259)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.19. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0260)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0260)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.20. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0261)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0261)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


13.21. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2202(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0262)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0262)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.22. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0263)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0263)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.23. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2198(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0264)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0264)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.24. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0265)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0265)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.25. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2197(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0266)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0266)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.26. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0267)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0267)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.27. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2201(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0268)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0268)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.28. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0269)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0269)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.29. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0270)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0270)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.30. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti (EMA) 2017. aastaeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0271)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0271)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.31. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0272)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0272)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.32. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0273)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0273)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.33. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0274)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0274)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.34. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0275)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0275)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.35. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0276)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0276)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.36. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0277)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0277)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.37. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT‑süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (nüüd Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet) (eu-LISA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0278)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0278)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.38. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2017.aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0279)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0279)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.39. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri (ESA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2199(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0280)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0280)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.40. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0281)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0281)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.41. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0282)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0282)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.42. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (enne 1. maid 2017: Euroopa Politseiamet) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0283)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0283)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.43. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0284)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0284)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.44. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)

Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2195(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0285)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0285)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.45. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0286)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0286)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.46. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0287)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0287)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.47. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0288)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0288)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.48. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte – Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel (ECSEL) (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 69)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0289)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0289)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.49. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (FCH2) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 70)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0290)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0290)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.50. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 71)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0291)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0291)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.51. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [2018/2211(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 72)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0292)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0292)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.52. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 73)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0293)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0293)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13.53. 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail (hääletus)

Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 74)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0294)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2019)0294)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika