Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 26. marec 2019 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


13.1. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2018/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0242)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0242)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.2. Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0243)

Govori

Pervenche Berès pred glasovanjem (predsednik je zadevo pojasnil).


13.3. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Marco Valli (A8-0107/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0244)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0244)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Dominique Martin o poteku glasovanja in Marc Tarabella.


13.4. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek I – Evropski parlament [2018/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0245)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0245)


13.5. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0246)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0246)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


13.6. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0247)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0247)


13.7. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. PoročevalecPoročevalka: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0248)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0248)


13.8. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0249)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0249)


13.9. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VII – Odbor regij [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0250)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0250)


13.10. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0251)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0251)


13.11. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0252)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0252)


13.12. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [2018/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0253)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0253)


13.13. Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0254)


13.14. Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0255)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0255)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.15. Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0256)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0256)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.16. Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0257)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0257)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.17. Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2017 [2018/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0258)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0258)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.18. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2017 [2018/2194(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0259)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0259)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.19. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) za proračunsko leto 2017 [2018/2189(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0260)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0260)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.20. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0261)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0261)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


13.21. Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2017 [2018/2202(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0262)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0262)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.22. Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0263)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0263)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.23. Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za proračunsko leto 2017 [2018/2198(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0264)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0264)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.24. Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje (EEA) za proračunsko leto 2017 [2018/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0265)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0265)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.25. Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2017 [2018/2197(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0266)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0266)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.26. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0267)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0267)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.27. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) za proračunsko leto 2017 [2018/2201(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0268)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0268)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.28. Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0269)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0269)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.29. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0270)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0270)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.30. Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila (EMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0271)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0271)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.31. Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0272)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0272)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.32. Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0273)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0273)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.33. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0274)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0274)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.34. Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) (ERA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0275)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0275)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.35. Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0276)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0276)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.36. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0277)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0277)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.37. Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (zdaj Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice) (eu-LISA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0278)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0278)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.38. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0279)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0279)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.39. Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom (ESA) za proračunsko leto 2017 [2018/2199(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0280)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0280)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.40. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0281)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0281)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.41. Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta (Eurojust) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0282)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0282)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.42. Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) (pred 1. majem 2017: Evropski policijski urad) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0283)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0283)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.43. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0284)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0284)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.44. Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (FRONTEX) za proračunsko leto 2017 [2018/2195(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0285)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0285)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.45. Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS (GSA) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0286)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0286)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.46. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0287)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0287)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.47. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0288)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0288)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.48. Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 69)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0289)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0289)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.49. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 70)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0290)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0290)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.50. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 71)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0291)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0291)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.51. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2017 [2018/2211(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 72)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0292)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0292)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.52. Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 73)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0293)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0293)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13.53. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 74)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0294)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0294)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Zadnja posodobitev: 26. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov