Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


13.1. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2018/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0242)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0242)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.2. Ansvarsfrihet 2017: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0370/2018 - 2018/2219(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0243)

Inlägg

Pervenche Berès, före omröstningen. (Talmannen gjorde förtydliganden.)


13.3. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0519 - C8-0328/2018 - 2018/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0107/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0244)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0244)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Dominique Martin, om omröstningens förlopp, och Marc Tarabella.


13.4. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt I – Europaparlamentet [2018/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0245)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0245)


13.5. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0246)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0246)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


13.6. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen [COM(2018)0521 - C8-0321/2018 - 2018/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0247)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0247)


13.7. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2018)0521 - C8-0322/2018 - 2018/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0248)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0248)


13.8. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2018)0521 - C8-0323/2018 - 2018/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0249)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0249)


13.9. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2018)0521 - C8-0324/2018 - 2018/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0250)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0250)


13.10. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2018)0521 - C8-0327/2018 - 2018/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0251)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0251)


13.11. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2018)0521 - C8-0325/2018 - 2018/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0252)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0252)


13.12. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [2018/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0253)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0253)


13.13. Ansvarsfrihet 2017: EU-byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2017: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll [COM(2018)0521 - C8-0361/2018 - 2018/2210(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0254)


13.14. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0356/2018 - 2018/2205(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0255)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0255)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.15. Ansvarsfrihet 2017: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0357/2018 - 2018/2206(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0256)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0256)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.16. Ansvarsfrihet 2017: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0335/2018 - 2018/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0257)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0257)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.17. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2017 [2018/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0258)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0258)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.18. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2017 [2018/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0259)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0259)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.19. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) för budgetåret 2017 [2018/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0260)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0260)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.20. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0261)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0261)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen)


13.21. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2017 [2018/2202(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0262)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0262)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.22. Ansvarsfrihet 2017: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0342/2018 - 2018/2191(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0263)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0263)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.23. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) för budgetåret 2017 [2018/2198(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0264)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0264)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.24. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån (EEA) för budgetåret 2017 [2018/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0265)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0265)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.25. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) för budgetåret 2017 [2018/2197(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0266)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0266)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.26. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0341/2018 - 2018/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0267)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0267)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.27. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) för budgetåret 2017 [2018/2201(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0268)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0268)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.28. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0354/2018 - 2018/2203(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0269)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0269)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.29. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0358/2018 - 2018/2207(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0270)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0270)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.30. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0336/2018 - 2018/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0271)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0271)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.31. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0332/2018 - 2018/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0272)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0272)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.32. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0339/2018 - 2018/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0273)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0273)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.33. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0343/2018 - 2018/2192(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0274)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0274)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.34. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens järnvägsbyrå (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0344/2018 - 2018/2193(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0275)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0275)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.35. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0355/2018 - 2018/2204(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0276)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0276)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.36. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0338/2018 - 2018/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0277)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0277)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.37. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nu Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa) (eu-Lisa) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0360/2018 - 2018/2209(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0278)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0278)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.38. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0334/2018 - 2018/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0279)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0279)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.39. Ansvarsfrihet 2017: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå (ESA) för budgetåret 2017 [2018/2199(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0280)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0280)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.40. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0330/2018 - 2018/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0281)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0281)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.41. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0337/2018 - 2018/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0282)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0282)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.42. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) (före 1 maj 2017: Europeiska polisbyrån) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0351/2018 - 2018/2200(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0283)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0283)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.43. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0331/2018 - 2018/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0284)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0284)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.44. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2017 [2018/2195(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0285)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0285)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.45. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0347/2018 - 2018/2196(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0286)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0286)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.46. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0365/2018 - 2018/2214(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0287)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0287)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.47. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0364/2018 - 2018/2213(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0288)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0288)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.48. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Ecsel för elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0369/2018 - 2018/2218(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0289)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0289)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.49. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH2) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0367/2018 - 2018/2216(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0290)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0290)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.50. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI 2) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (gemensamma företaget IMI 2) för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0366/2018 - 2018/2215(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 71)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0291)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0291)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.51. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2017 [2018/2211(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 72)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0292)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0292)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.52. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0363/2018 - 2018/2212(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 73)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0293)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0293)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13.53. Ansvarsfrihet 2017: Det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 [COM(2018)0521 - C8-0368/2018 - 2018/2217(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 74)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0294)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0294)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy