Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 26 mars 2019 - Strasbourg

14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges onsdagen den 27 mars 2019.

Senaste uppdatering: 26 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy