Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0293(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2018

Внесени текстове :

A8-0287/2018

Разисквания :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург

18. Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 2 октомври 2018 г. (точка 15 от протокола от 2.10.2018 г).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 3 октомври 2018 г. (точка 9.5 от протокола от 3.10.2018 г).

Miriam Dalli представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказа се Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказаха се Jens Gieseke, от името на групата PPE, Tiemo Wölken, от името на групата S&D, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López и Angelika Niebler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Miriam Dalli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.5 от протокола от 27.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност