Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0293(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0287/2018

Předložené texty :

A8-0287/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Zápis
Úterý, 26. března 2019 - Štrasburk

18. Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 (přepracované znění) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

První rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 15 zápisu ze dne 2.10.2018).

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne 3. října 2018 (bod 9.5 zápisu ze dne 3.10.2018).

Miriam Dalli uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupila Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN).

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Tiemo Wölken za skupinu S&D, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Paul Rübig, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López a Angelika Niebler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 18.5 zápisu ze dne 27.3.2019.

Poslední aktualizace: 26. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí