Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0293(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2018

Indgivne tekster :

A8-0287/2018

Forhandlinger :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Afstemninger :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokol
Tirsdag den 26. marts 2019 - Strasbourg

18. Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 2. oktober 2018 (punkt 15 i protokollen af 2.10.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 3. oktober 2018 (punkt 9.5 i protokollen af 3.10.2018).

Miriam Dalli forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Taler: Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Tiemo Wölken for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López og Angelika Niebler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Miguel Arias Cañete og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 18.5 i protokollen af 27.3.2019.

Seneste opdatering: 26. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik