Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0293(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0287/2018

Esitatud tekstid :

A8-0287/2018

Arutelud :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hääletused :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 27/03/2019 - 18.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokoll
Teisipäev, 26. märts 2019 - Strasbourg

18. Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokolli punkt 15).

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks 3. oktoobril 2018 (3.10.2018 protokollipunkt 9.5).

Miriam Dalli tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võttis Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Paul Rübig, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López ja Angelika Niebler.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Miriam Dalli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.3.2019 protokollipunkt 18.5.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika