Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0293(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0287/2018

Pateikti tekstai :

A8-0287/2018

Debatai :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Balsavimas :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 26 d. - Strasbūras

18. Naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 (nauja redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Pirmosios diskusijos buvo surengtos 2018 m. spalio 2 d. (2018 10 02 protokolo 15 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. spalio 3 d. (2018 10 03 protokolo 9.5 punktas).

Miriam Dalli pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Tiemo Wölken S&D frakcijos vardu (nesutiko, kad Paul Rübig pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López ir Angelika Niebler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Miriam Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 03 27 protokolo 18.5 punktas

Atnaujinta: 2019 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika