Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0293(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0287/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0287/2018

Debates :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 27/03/2019 - 18.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokols
Otrdiena, 2019. gada 26. marts - Strasbūra

18. Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Miriam Dalli (A8-0287/2018).

Debašu norises datums: 2018. gada 2. oktobris (2.10.2018. protokola 15. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu 2018. gada 3. oktobrī jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (3.10.2018. protokola 9.5. punkts).

Miriam Dalli iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Tiemo Wölken S&D grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Paul Rübig, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López un Angelika Niebler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 27.3.2019. protokola 18.5. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika