Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0293(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0287/2018

Ingediende teksten :

A8-0287/2018

Debatten :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Stemmingen :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Notulen
Dinsdag 26 maart 2019 - Straatsburg

18. Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Een eerste debat heeft op 2 oktober 2018 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 2.10.2018).

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 3 oktober 2018 (punt 9.5 van de notulen van 3.10.2018).

Miriam Dalli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd doorMiguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Karima Delli (rapporteur voor advies van de commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Tiemo Wölken, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Paul Rübig, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López en Angelika Niebler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Miriam Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.5 van de notulen van 27.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid