Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0293(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0287/2018

Teksty złożone :

A8-0287/2018

Debaty :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Głosowanie :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Protokół
Wtorek, 26 marca 2019 r. - Strasburg

18. Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Pierwsza debata odbyła się dnia 2 października 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 2.10.2018).

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 3 października 2018 r. (pkt 9.5 protokołu z dnia 3.10.2018).

Miriam Dalli przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrała Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Tiemo Wölken w imieniu grupy S&D, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liesego, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López i Angelika Niebler.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Miriam Dalli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.5 protokołu z dnia 27.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności