Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0293(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0287/2018

Texte depuse :

A8-0287/2018

Dezbateri :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Proces-verbal
Marţi, 26 martie 2019 - Strasbourg

18. Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 (reformare) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 2 octombrie 2018 (punctul 15 al PV din 2.10.2018).

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 3 octombrie 2018 (punctul 9.5 al PV din 3.10.2018).

Miriam Dalli și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

A intervenit Karima Delli (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN).

Au intervenit Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Tiemo Wölken, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López și Angelika Niebler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Miriam Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18.5 al PV din 27.3.2019.

Ultima actualizare: 26 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate