Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0293(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0287/2018

Predkladané texty :

A8-0287/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 15
CRE 02/10/2018 - 15
PV 26/03/2019 - 18
CRE 26/03/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.5
CRE 03/10/2018 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 27/03/2019 - 18.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0370
P8_TA(2019)0304

Zápisnica
Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg

18. Emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
CRE

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prvá rozprava sa konala 2. októbra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 2.10.2018).

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 3. októbra 2018 (bod 9.5 zápisnice zo dňa 3.10.2018).

Miriam Dalli uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Karima Delli (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Tiemo Wölken v mene skupiny S&D, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Liese, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Peter Liese, Damiano Zoffoli, Peter Lundgren, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jörg Meuthen, Jytte Guteland, Bernd Kölmel, Pilar Ayuso, Paul Rübig, Christel Schaldemose, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Claudia Schmidt, José Blanco López a Angelika Niebler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Cristian-Silviu Buşoi a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Miriam Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.5 zápisnice zo dňa 27.3.2019.

Posledná úprava: 26. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia