Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0243(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2019

Внесени текстове :

A8-0173/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Гласувания :

PV 27/03/2019 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0298

Протокол
Вторник, 26 март 2019 г. - Страсбург

19. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество [2018/0243(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие. Докладчици: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens представиха доклада.

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се Marietje Schaake (докладчик по становището на комисията INTA), María Teresa Giménez Barbat (докладчик по становището на комисията CULT), Barbara Spinelli (докладчик по становището на комисията LIBE), Eleonora Forenza (докладчик по становището на комисията FEMM), David McAllister, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Mirja Vehkaperä, от името на групата ALDE, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko и Cécile Kashetu Kyenge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé и Stanislav Polčák.

Изказаха се Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 27.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 26 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност