Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0243(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0173/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0173/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0298

Pöytäkirja
Tiistai 26. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

19. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta [2018/0243(COD)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens (A8-0173/2019)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens esittelivät mietinnön.

Eider Gardiazabal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marietje Schaake (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), María Teresa Giménez Barbat (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Spinelli (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eleonora Forenza (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Linda McAvan, Judith Sargentini, Sabine Lösing, Eduard Kukan, Silvia Costa, Laima Liucija Andrikienė, Brando Benifei ja Alojz Peterle.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Željana Zovko ja Cécile Kashetu Kyenge.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Jordi Solé ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Neven Mimica, Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel ja Charles Goerens.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 10.4.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö